[English description soon]

Arnhem Futures; een manifest voor een energie-neutrale toekomst van Arnhem

Na bijna vier decennia do-it-yourself ondernemend burgerschap heerst er een energieke sfeer in Arnhem. De stad is leefbaar en levendig, de lucht schoon. In 2012 begint een groep ondernemende stedelingen een traject om innovatieve oplossingen voor duurzame energie, voeding, vervoer en andere stedelijke vraagstukken te verbinden. Zij beseffen dit: revolutionaire enkelvoudige oplossingen voor complexe collectieve kwesties bestaan niet; er is een vruchtbaar maar hopeloos versnipperd landschap van bestaande duurzame initiatieven; net als WC-papier wordt het vraagstuk rond energie pas prangend wanneer het op is; goede antwoorden zijn allang bedacht alleen vragen worden zelden gesteld.

Het radicale van hun aanpak is dat zij geen oplossing bieden. Toch willen ze uitkomen bij een totaal andere energievoorziening. In fase 1 ontwerpen zij een iteratief en incrementeel proces in workshop-vorm. Arnhemmers vragen elkaar welke kwesties en toekomstbeelden zij belangrijk vinden en werken zelf aan parallelle oplossingen. Het proces biedt ruimte voor experimenten, fouten en voortdurende bijsturing. Diverse stedelijke stakeholders formuleren realistische tussentijdse doelen die een beroep doen op veranderkracht en mensen betrokken houden. Onderdeel van de workshop is het identificeren en bundelen van (bestaande) duurzaamheidsinitiatieven tot een coöperatieve innovatiemarktplaats, de Arnhem Futures. Op die marktplaats investeren mensen in ondernemersplannen voor energiebesparing, alternatieve bronnen en gebruik, eigen energie-opwekking, energie-opslag en compensatie van uitstoot. Investeringen bestaan niet alleen uit geld. Individuen en organisaties brengen op de markt zeer diverse resources bij elkaar. De een deelt tijd, de ander kennis, of ideeën, acties, voedsel, netwerk, materiaal, werkruimte, zorg. Deze handel wordt winstgevend doordat de inleg bij realisatie van projecten wordt omgezet in aandelen in de coöperatie.

De collaboratieve ethiek uit de online cultuur sijpelt hiermee door in het stedelijk leven. Nieuwe mediatechnologieën maken het mogelijk om individuele bijdragen aan het collectief zichtbaar maken, om samenwerking en crowdfunding te organiseren. Net als Wikipedia ontstaat waardecreatie niet door competitie, korte-termijn belangen en uitsluiting volgens het winner-takes-all principe maar door coöperatie, investeringen op langere termijn en wederkerigheid waarbij mensen complementaire rollen vervullen.

De toekomst van Arnhem rond energievraagstukken is niet enkelvoudig. Geen mens beantwoordt complexe vraagstukken hetzelfde of wijst dezelfde kwesties aan als belangrijk. Juist deze diversiteit vormt een brede basis voor stedelijke innovaties. De stad van de toekomst bestaat bij de gratie van het slim organiseren van verschillen.

Vele wegen leiden naar 2050… investeer in Arnhem Futures!

Project: inzending Energetic city 2050
Locatie: NL Arnhem
Jaar: 2012
Samen met:
Jasper Druijven (architect)
Marina Goense (procestechnoloog, gespecialiseerd in energie-efficiëntie in de industrie & industriële recyclingtechnieken)
Michiel de Lange (filosoof en onderzoeker nieuwe media en stedelijkheid)
Gideon van Toledo (strategisch consultant duurzame plannen, energie en besparing)