[English description soon]

Samen met jongeren uit de buurt onderzocht wat er speelt onder de bewoners en de ondernemers in de Transvaalbuurt en wat de gebiedsontwikkelaars hier van plan zijn. De resultaten van dit onderzoek hebben we vertaald in een programmatisch ontwerp wat aansluit bij de wensen van deze bottum up en top down groep. De strategie om beide wensen in extreme te vertalen, leidde tot een discussie met beide programmatische ontwerpen duidelijk in beeld.

Een talentenhotel voor tieners uit de buurt, waar ze een kans krijgen zich te ontwikkelen door leer, werk en coachingsplekken. Door de jeugd op te leiden en de plaatselijke ondernemers een kans te geven zal er op lange termijn een beter sociaal economisch milieu ontstaan. Het plan om het  Krugerplein ruimte te geven voor een hotel en centrumkwaliteit horeca had ten doel de ‘yup’ aan te trekken om zo meerwaarde te crëeren.
Project: Masterclass Atelier Rijksbouwmeester / Rijksgebouwendienst
Locatie: NL Amsterdam
Jaar: 2010
Status: ontwerp gepresenteerd
Masters: Creative Urbans
Links: www.creativeurbans.nlwww.atelierrijksbouwmeester.nlwww.rgd.nl
Presentatie: voor gemeente en corporaties in Amsterdam
Publicatie: Magazine ‘Oog voor de buurt’