[English description soon]

Hoe kan dit plein, dat nooit de levendige stadsruimte werd waarvoor het is ontwerpen, in de toekomst van betekenis zijn voor het stadsleven in Tilburg?

Het Koningsplein aan de zuidzijde van het centrum is ontworpen door Van den Broek & Bakema en later Jo Coenen. Het Nieuwe Bouwen deed zijn intrede met grote woon/winkelgebouwen, waardoor de menselijke schaal van de Tilburgse lintbebouwing met zijn groene herdgangen (groene driehoekige pleinen) niet meer herkenbaar was. Het proces is al in gang gezet; vele winkels, de bibliotheek en het ambtenarenkantoor verlaten het Koningsplein. Vooral de Spoorzone, de nieuwe plek voor de bibliotheek en kennisinstellingen, is het nieuwe aandachtspunt voor een levendige, stedelijke ontwikkeling voor de Gemeente Tilburg.

Tijdens de ontwerpmarathon van vrijdag 20 op zaterdag 21 januari 2012 in het BKKC (Brabants kenniscentrum kunst en cultuur) hebben we een plan gemaakt met ruimte voor initiatieven. Met het plan spelen we in op de leegloop van stedelijke functies en willen we programma bieden aan de woningen en het kunstcluster rondom het Koningsplein. Met een toegankelijk stadspark Koningswei (genoemd naar het voormalige open gebied rondom het paleis van Willen II) willen we het stadscentrum, het kunstcluster en de Piushaven verbinden door middel van het herkenbare herdgangen profiel. In het park komen kleine gekleurde paviljoens in de vorm van de oude wevershuisjes van Wolstand Tilburg. Hier kunnen kleine initiatieven zich ontplooien, op het gebied van kunst en cultuur, horeca en andere biologische producten. Een overgang tussen de stad, naar de nieuwe kwalitatieve woonblokken en de kleine paviljoens is de Tilburgse markthal. Hier worden producten verkocht van het platteland.

Hierdoor is er ruimte voor kleinschalige initiatieven voor de Tilburger en een park voor levendigheid en rust; van Koningsplein naar Koningswei.

Project: inzending voor ontwerpwedstrijd
Locatie: NL Tilburg
Jaar: 2012
Opdrachtgever: Het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST)
Status: ontwerp ingezonden, 1 maart 2012 prijsuitreiking
In samenwerking met: Edwin Witte (stedenbouwkundige), Bas Horsten (architectonisch ontwerper), Tom van Boggelen (landschapsmanager)
Links: wwww.castonline.nl
Tentoonstelling: 9 tot 29 februari 2012, Bibliotheek Tilburg