[English description soon]

Wat kunnen we doen om gezinnen die in de stad willen wonen te helpen? Waar moeten de woningplattegrond, de gemeenschappelijke verkeersruimte en de woonomgeving aan voldoen? En waar kunnen we de compromissen die wonen in de stad met zich mee brengt ombuigen tot kansen voor individuele woonwensen van een gezin?

FREEM open architecture heeft met 14 andere architectenbureaus onderzoek gedaan naar de woonsituatie van gezinnen en hun concrete wensen, en heeft vervolgens aan oplossingen gewerkt voor slimmere plattegronden, ontsluitingen en buitenruimten. De ontwerpoplossingen, aangevuld met achtergrondteksten van Jolanda Keesom en essays van Lia Karsten, Ivan Nio, Han Michel en Bernard en Jante Leupen zijn gebundeld in het boek ‘Nestelen in de stad – appartementen voor gezinnen’. Het onderzoek is in samenwerking uitgevoerd met de initiatiefnemers Heren 5 architecten en BNA Onderzoek.

Freem heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor gezinsappartementen in de wijk Moerwijk in Den Haag. Den Haag is een echte gezinsstad en de Gemeente Den Haag trekt graag deze doelgroep aan. De woningcorporatie Haagwonen bood een locatie aan met open woonblokken in Moerwijk, waarbij de vraag was welke condities nodig zijn om deze te transformeren en daarbij gezinnen aan te trekken.

Uit de interviews bleek dat gezinnen het belangrijk vinden betrokken te zijn bij hun omgeving en de buurt. Deze betrokkenheid en een is juist ook waarom gezinnen zo belangrijk zijn in een goed functionerende buurt. FREEM heeft hiervoor een proces ontwerp gemaakt met het doel betrokkenheid te creëren bij je (huur) woning. Door klein te beginnen en interactie te stimuleren, kunnen bewoners laagdrempelig instappen in het transformatie proces. Dit proces wat begint bij ontmoeting in de buurtkamer, meer zicht op straat, houten veranderbare buitenveranda’s kan doorontwikkelen naar verblijfstraten en levendige buitenruimten. In dit boek zijn deeloplossingen opgenomen van dit proces. Deze ontwerp oplossingen kunnen niet los gezien worden van het proces. Het gaat ook om de vraag ‘Hoe krijg je het voor elkaar’? Voor deze opgave is het proces uitgewerkt in het Familie buurtspel voor bewoners en professionals.

Project: Nestelen in de Stad
Locatie: NL Den Haag Moerwijk
Jaar: 2013
Samenwerkingspartners: BNA, Heren5 architecten, Gemeente Den Haag en Haagwonen
In samenwerking met: Jasper Druijven (architect)
Boek bestellen? http://www.bna.nl/Voor-leden/Shop/Artikel-categorie/11/BNA-Onderzoek?page=2